Teknikken

Teknikken i hønsehuset.
ændrer sig hele tiden og i januar 2018 er alle indendørs installationer blevet opdateret og geninstalleret. Hovedmændene i dette store projekt var OZ1XJ Andrew og OZ7AM Alex som var i gang i en længere periode.

Nu er der igen sket ting og sager (september 2018).
Der er installeret et nyt antennerotor system. 40m Yagi og 20m Yagi er nu styret ved hjælp af et kompas monteret på antennerne og ikke som før, med de indbyggede potmetre.
Ligeledes er der nu 2 flex radioer i Stjær. En top model 6700 på antenneswitch A som Andrew har købt, og en model 6600 på antenneswitch B. Yaesu FT 3000 vil også komme over på det nye switch system. Og nok også Kims FT 3000, hvis det er nødvendigt i Contest etc.
Så i fremtiden er der nu 4 radioer i Hønsehuset.

Her er et lille udpluk af installationerne.

Indretning
Shacket er til daglig monteret med 2 operatørpladser som giver plads til Contest setup for Single Operator, Multi-Single og Multi-2 kategorierne. De 2 pladser er adskilt i hver deres rum således at du kan køre både digitale, CW og SSB modes uden at forstyrre hinanden. Desuden er der mulighed for at køre Multi-Multi kategori hvis de 2 FT-DX-3000 monteres eller operatørerne selv medbringer ekstra radioer og PA-trin.
Der er umiddelbart plads til yderligere 3 ekstra operatørpladser i det store radiorum således at man kan have 5 radioer aktive på samme tid.

Transceivere

De 2 standard operatørpladser er opbygget med en Flexradio 6700 tilsluttet Flex Maestro og antennesystem A samt en Flexradio 6600 tilsluttet antennesystem B.
Flexradio downloads.

Derudover forefindes 2 stk Yaesu FT-DX-3000 med et stort display og mange indbyggede funktioner.
Yaesu FT-DX-3000 er en meget benyttet radiostation så mange operatører kender modellen og kan umiddelbart betjene den uden de store instruktioner.
FTDX-3000 er også brugervenlig og det er rimelig hurtigt at sætte sig ind i brugen af den – vi har selvfølgelig også en brugervejledning til den.

Ved nogle Contester medbringer operatørerne selv deres radioer. F.eks. Elecraft K3 er meget populær og ofte er det ganske enkelt at få disse koblet til resten af stationsopsætningen.

State-of-the-art båndpasfiltre
Mellem hver af de 2 radioer og de 2 PA-trin er monteret state-of-the-art båndpasfiltre for hvert af de 6 Contestbånd. Disse båndpasfiltre skifter automatisk når radioen skifter bånd. Når WARC båndene anvendes bliver der automatisk koblet udenom disse filtre.

PA trin
Der er 2 fuldautomatiske Acom 2000A lineære PA-trin der nemt kan give 1 KW udgangseffekt.
Fuldautomatisk betyder at der overhovedet ingen indstillinger skal til ved båndskift. Det eneste du skal indstille er udgangseffekten på transceiveren så PA-trinnet afgiver den 1KW effekt vi bruger på de fleste bånd.

Antenneswitch
For øjeblikket (september 2018) arbejder Andrew på et nyt system til antenneswitch som vil give mulighed for at have 4 stationer tilkoblet.

Nuværende konfiguration:
Udgangssignalet fra hver PA-trin går til en 6-input antenneswitch. Denne switch styres fra en central kontrolcomputer der kan kontroleres, uafhængigt af hinanden, fra de 4 operatør kontrol pladser. Kontrolcomputeren styrer switchen således at der aldrig kommer konflikt mellem de seks indgange eller de 8 udgange. Det vil sige at når en operatør har koblet sig på en antenne kan den anden operatør ikke vælge den samme – en rimelig god sikkerhed.

Båndpasfiltre

På 6 af udgangene fra switchen er der monteret høj-effekt båndpasfiltre som alle kan klare den maksimale udgangseffekt.

Der er båndpasfilter på 10, 15, 20, 40 og 80 Meter båndene samt et lavpasfilter på 160 Meter.

Antennesituationen
Der sker hele tiden noget på antennefronten, men som regel er der mulighed for at være aktiv på de fleste bånd.
Juli/august 2017 har været “MAKS-aktivitets-periode” med mange hjælpende hænder og maskiner, og mange ting er kommet på plads både på jorden og i luften.
Og der har været en del udbygning og ændring i løbet af efteråret 2018.

2. oktober 2018
Den samlede antennepark hos DCA-OZ5E består lige nu af følgende:

  • Flere Beverage modtageantenner ved skoven nord for QTH. Andrew arbejder på skiftesystem samt switch.
  • 160m- Titanex GP
  • 80m- Four-square – Under udbygning med flere radialer
  • 40m- 4 elm. optibeam up 20mtr – Yes
  • 20m- 5 elm yagi up 18mtr – Yes er installeret. (Forskel til JAPAN vs Sommer antenne – Sommer S7 / Yagi S9+5dB)
  • 10/12/15/17/20/40m- 8 element Sommer antenne. Den kan osse bruges på 6m
  • 6m- 5 element beam
  • 2m- 9 element beam + GP i 20 meters højde

TITANEX Verticals are famous for their loud low band signals. Our verticals are extremely light due to the aluminum titanium alloy. Setup is possible in a very short time

  • V160 HD – HD-Version for stationary use, erectable with a cable winch, no guy wires
  • V160 AS – Tuning Unit for 160m, 5kW PEP, complete

The Tuning Units are built in waterproof boxes with a Plexiglas cover. We use specially designed coils, tunable air-capacitors and high-quality 12V DC Ceramic Relais (HPRL) for switching.