Opdateret: 23.3.2021 Historical sites:   2013   2015   2016   2017   2018   2019  

Danish Contest Academy

 


Hvordan får vi mere OZ på Verdenskortet i diverse Contests? Og hvorledes udbreder vi kendskabet til Radio Sport - og hvordan kan vi sørge for en stadig tilgang af nye interesserede til denne specielle sportsgren? - Det kan vi ved at gå foran - Derfor har vi oprettet Danish Contest Academy.
af OZ1ADL Jan ThøgersenForhistorien

I 1960'ernes England kørte en ung teknikinteresseret kostskoledreng rundt i sin fars Land Rover i Yorkshire området og drømte om en dag at opbygge en kæmpestor Amatørradiostation. Hans call var G3WZZ, også kendt som Andrew John Huddleston.

 

Og i 1970'ernes Danmark, gik en ung geografiinteresseret, eventyrlysten og verdenshungrende Århusianer rundt og tænkte på det samme... han hed Jan Thøgersen og hans kaldesignal var OZ1ADL.

 

Der skulle dog gå mange år inden de to mødtes og sammen fandt ud af at realisere deres fælles drøm. Men de gjorde det - og så godt og grundigt endda !

 

De mødtes i Århus i 80'erne gennem nu afdøde OZ8YP og fandt ud af at de havde samme visioner indenfor HF Amatørradio, og da Jan flyttede på landet i 1990 blev det første fundament støbt til det som senere skulle udvikle sig til super stationen OZ5E.

 

Der blev hurtigt indrettet et mindre Shack på det nedlagte landbrug og rejst en 30 m mast, købt i Storvorde igennem Den Blå Avis, og så kunne vi så småt begynde at realisere drømmene ...

Så gik det slag i slag med antenner, byggeprojekter, PA-trin og utallige ture op i masten. Så mange at Andrew, blev nødt til at skrive en sang, der hed "I'm not climbing up the Tower anymore". Sideløbende med radioprojekterne, havde Andrew, som også er Musiker, nemlig sammen med sin kone Lissa, skabt "the Ham Band", som har lavet mange gode sange om Amatørradio. Og kender du dem ikke endnu, så find dem på YouTube

 

Efterhånden som DXCC'erne kom i hus og der så småt begyndte at komme contest resultater til, opstod der et ønske om bruge alle vores erfaringer til at skabe en decideret Conteststation, med plads til at både Jan & Andrew kunne køre radio på een gang, under et fælles kaldesignal.

 

Derfor blev der afholdt festmiddag, da fjerkræet på farmen en dag blev slagtet og vi inddrog det gamle hønsehus til radiorum og påbegyndte indretningen og opbygningen af vores drømmestation. Der blev eksperimenteret med alt fra jordforbindelser til DX-clustre, kørt masser af HF, utallige rag-chew QSO'er, udvekslet erfaringer med andre amatører rundt omkring og kørt mange nye DXCC- entities.

 

Denne proces fortsatte lejlighedsvis over den næste 20 års periode, med op- og nedture, aktive og knap-så-aktive perioder og solplet maximum og minimum - og det samme gjorde the Ham Bands store produktion af sange om amatørradio, hvorfor historien om stationens tilblivelse og genvordigheder er ganske veldokumenteret i form af musiknumre.

 Contesting

Gennem årene fortsatte OZ1ADL og OZ1XJ, som blev Andrews danske kaldesignal, utrætteligt deres arbejde med at opbygge og forbedre stationen i Stjær og udvide hønsehusets kapacitet til bristepunktet, herunder med et thekøkken, sovepladser, toilet og bad.

 

Samtidig kom der flere radioer, større PA- trin, længere antenner og bedre operatørfaciliteter på lokaliteten.

Deltagelsen i forskellige contests på HF blev hyppigere og hyppigere og efterhånden kom der flere og flere gæster. Deltagelsen var både holdvis og individuel og det var desværre kun alt for nemt at komme højt på score-board'et under DENMARK, idet den danske deltagelse i mange HF-contests kun var meget moderat i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med, specielt i Single Operator kategorierne. Vi har en kæmpesamling af certifikater med #1 in Denmark.

 

Internationalt var det lidt vanskeligere at markere sig. Bortset fra contest megaikoner som OZ1LO, OZ5KF & OZ7YY m.fl. var det småt med de danske placeringer på de lavere frekvenser, mens Danmark ofte lå højt når det gjaldt contests på de højere frekvenser.

 

Efterhånden som vi fik mere og mere styr på stationen, fik vi også mere blod på tanden til at prøve endnu mere. Inden vi havde færdiggjort et eksperiment, var vi i gang med det næste. Og inden vi havde gennemført een forbedring, var den næste planlagt. Og sådan er det gået slag i slag lige siden.

 

Det var hovedsageligt Jan, OZ1ADL der fik opøvet sine færdigheder indenfor Single Operator Contesting, ofte i eget call og af og til som OZ5E. Og ofte kørte Jan, OZ1ADL og Andrew, OZ1XJ sammen i Multi operator Single station kategorien.

Senere kom flere operatører til og vi blev sammen bedre og bedre til at skabe resultater i MultiSingle.

 

I lang tid var det udelukkende SSB contester der blev kørt fra Stjær, da det var vores eneste evne og interesse. Men efterhånden som stationen var blevet udbygget, syntes vi at det var synd at lade de store antennesystemer stå ubenyttede hen imellem SSB-testerne, så vi begyndte at åbne op for andre modes, først CW og senere RTTY.

Det betød at der efterhånden var liv i hønsehuset i mange week-ender om året, og at kredsen af mennesker omkring stationen efterhånden blev udvidet. Jan og Andrews radioaktivitet fyldte mindre og mindre.

 

Fjerne gæster kom der mange af fra hele landet, som ofte tog turen over bælt og hede for at køre contest. Og ikke nok med det, vi har ligeledes haft rigtig mange udenlandske gæster og gæsteoperatører, bl.a. fra USA, Rusland, Serbien, Italien - og ikke mindst Tyskland, hvilket har bibragt stationen masser af inspiration og energi. Jan & Andrew er medlem af BCC - Bavarian Contest Club, og vi har derfor ofte besøg af nogle af de helt tunge tyske drenge.Danish Contest Academy

Efterhånden som ambitionerne, aktivitetsniveauet og resultaterne voksede, blev der brug for en støtteforening for at kunne opretholde stationen, som stifterne havde bygget op, Først og fremmest hvad angår de basale driftsomkostninger, hvoraf el- regningen til helårs opvarmning, ikke mindst for udstyrets skyld, samt de mange contester hen over året, udgør den altoverskyggende del.


Samtidig var grundlaget, viljen til at skabe et lokomotiv indenfor dansk Radiosport til stede, så vi besluttede at det næste skridt skulle være dannelsen af Danish Contest Academy.


Formålet var og er, gennem støtte til driften og udviklingen af OZ5E-stationen, at give radioamatører med interesse for Contesting en mulighed for at prøve kræfter med denne del af vores hobby. Derudover ønsker vi at virke for amatør- radiosportens udbredelse og udvikling og også støtte interesserede amatørers bestræbelser på at forbedre deres individuelle og kollektive kunnen indenfor Contesting, samt at inspirere og hjælpe andre danske contest stationer til at gøre noget ud af det, så vi kan få større deltagelse i specielt internationale contests.

Først og fremmest er der næsten altid aktivitet fra een eller flere af stationerne i Shack'et på Contest week-ender, store som små. Grundet stationens beskaffenhed, samt det ekstensive antenneomskiftningssystem, de 5 monoband antenner, samt de mange store filtre, er der rigtig mange forskellige muligheder. Ofte opererer een operatør fra een station som Single Operator.

Men det er f.eks. også muligt for flere amatører at køre Single Operator Single Band fra 2 af positionerne på forskellige bånd samtidigt.
Den oftest kørte kategori er Multi Operator Single Transmitter entries med 2 stations set-uppet, med en RUN-station og en MULTIPLIER station aktiv under hele testen. Men der er også opnået gode resultater i Multi 2 kategorien, ligesom vi også har kørt multi-multi ved enkelte lejligheder.

 

Dette er ambitionen og der arbejdes p.t. på at videreudvikle konceptet, så vi kan have 4-5 stationer kørende samtidigt på forskellige bånd, uden at de generer hinanden.

 

Når der er aktivitet fra stationen, er der næsten altid nogen der kommer forbi og hilser på, får en snak og en kop kaffe og opmuntrer operatørerne, hvilket er rigtig hyggeligt. Det er med til at skabe en god stemning omkring konkurrencerne. Vi har ligeledes haft en del pressebesøg fra forskellige medier, hvorfra der er lavet adskillige reportager, hvilket er medvirkende til at skabe opmærksomhed om Amatørradio i almindelighed og om Contesting i særdeleshed.

 

Derudover er der naturligvis en del generel vedligehold, ikke mindst af antennesystemerne, som ofte lider af den radiogunstige og vindblæste placering på kote 86 i Stjær. Vi har derfor tit behov for at komme i masten og ordne rotor eller kabler, og kan altid bruge flere folk som ikke lider af højdeskræk :-) og som er i form til at rulle nogle meeeget lange Beverage antenner ud på naboens mark.

 

Af andre aktiviteter kan også nævnes foredragsvirksomhed og klubbesøg. Det er muligt at booke medlemmer af DCA gennem EDRs foredragstilbud, til at komme ud i din lokalforening og fortælle om arbejdet og erfaringerne fra stationen. Det er ligeledes muligt at tage på udflugt og komme på besøg og bese stationen og antennerne og høre mere om vores arbejde.

 

Der er derudover blandt medlemmerne planer om diverse publikationer om bl.a. Contestprogrammer, operatørteknik og andre tiltag, som kan fremme kvaliteten og udbredelsen af Radiosporten.

 

Fremadrettet er der yderligere planer om optimering af stationerne, ligesom der også er ønsker om at udvide operationsområderne til også at omfatte Contests på de højere frekvensbånd.Og hvad kan du så bruge det til... ?

Hvis du er blevet inspireret af dette og gerne vil vide mere om hvad vi laver, har du måske lyst til at prøve at deltage i en contest fra hønsehuset eller måske endda træde ind i rækkerne omkring stationen.
    Et almindeligt medlemsskab er muligt hvis du ønsker at støtte og anvende stationen.
  Kontingentet bestemmer du selv, men som aktivt medlem er det på minimum kr. 1200 årligt, svarende til kr. 100 om måneden. Du er naturligvis også velkommen til at støtte os på anden vis, men vi har en kæmpe elregning at betale hvert år, for at kunne opretholde det nuværende niveau, og har derfor brug for denne dækning.
Vi har som nævnt også brug for folk med andre kvaliteter, f.eks. dig som ikke er bange for at kravle i master, så hvis kan hjælpe med det, hører vi også gerne fra dig, ligesom vi også gerne hører fra folk som er dygtige til fondsansøgninger.


Er du interesseret kan du høre mere om os ved henvendelse til

OZ1ADL, Jan på jan@thogersen.dk tlf. 6146 6427

 

Du er altid velkommen til at kigge forbi Stjær i JO46xc

 

CU in the next Contest !

This is the disclaimer to tell you that you must not rely on informations found on thees pages because it is only what I think is right. What is right for me isn't necessarily the right thing for you. So please remember that I am only an older HAM and have never been, and will never be, a professor knowing everything. On the other hand you are always welcome to send me an e-mail telling me some interesting news about Radio Sport including new radiostations, Antenna equipment and of coarse all the things going on in the HAM RAdio contest world. Thank you for your understanding and I do hope you will do a great job in your next Contest participation. - Amatørradiostationen OZ5E er bygget op af private radioamatører gennem mange år. Radiostationen arbejder aktivt for at opnå en bred deltagelse af danske radioamatører i de forskellige contests som jævnligt afholdes. Dette har ført til starten på Danish Contest Academy hvor alle interesserede er velkommen til at deltage i de mange forskellige gøremål som spænder fra radio-operatører til elektronik-teknikere og antennebyggere. Du er velkommen til at kontakte webmaster!.